Schrift
Home >> Angebote >> Programm 2017 (česká verze)

Programm 2017 (česká verze)


 

CZ_Prospekt

Hornofalcký skanzen Neusath-Perschen – program 2017

Hornofalcký skanzen v Neusath je unikátní ukázkou venkovského a selského života posledních 300 let. Při procházce skanzenem, která trvá zhruba dvě hodiny, máte možnost vidět lidovou architekturu s jejím autentickým zařízením. Jedná se o téměř 50  budov z různých oblastí Bavorska, které ukazují vesnický život v regionální a sociální rozmanitosti. V těchto domech bydleli dříve sedláci, nádeníci, žoldnéři, chalupníci, tkalci, pastýři, mlynáři i šlechtici. Budovy, jež nemohly zůstat zachovány na svých původních místech, byly přemístěny do skanzenu  a seskupeny do typických vesnic.

Muzejní pole jsou tradičně obhospodařována. Systémem trojpolního hospodářství se pěstují  obilí a brambory, v zahrádkách pak roste zelenina, bylinky a v sadech ovoce.

S pomocí koní a starého zemědělského náčiní pracují kvalifikovaní zaměstnanci muzea na polích i v lese. Celý areál navíc oživují domácí zvířata, která dříve ke statkům neodmyslitelně patřila. Křesťanské svátky, regionální tradice, původní řemeslné dovednosti a zemědělské práce, které souvisejí s roční obdobím, doplňují obraz časů dávno minulých…

Součástí muzea je také statek „Edelmannshof“, který se nachází ve 3 km vzdálené obci Perschen. Jedná se o na svém původním místě zachovaný farní dvůr, který byl založen v roce 1605. V roce 1964 zde vzniklo Selské muzeum Perschen, které se řadí  k nejstarším muzeím tohoto druhu v Bavorsku. Ke statku patří selské stavení, chlév, stodola, sýpka, holubník a pekařská pec. Obytný dům je kompletně zařízený

a v podkroví je instalováná mimořádně obsáhlá sbírka sakrálních předmětů a spousta exponátů dřívějšího selského života. Vstupenka ze skanzenu platí i zde.

Od nouze k nadbytku – zemědělství v minulosti a dnes“, tak zní téma muzejní sezóny 2017. Společně s hornofalckými úřady pro zemědělství, výrobními družstvy a mnoha dalšími partnery chce muzeum návštěvníkům představit vývoj hospodařenív posledních 200 letech. Dříve pracovalo téměř 90 procent zdejšího obyvatelstva v zemědělství a dnes vyrábí pouze 1 procento tolik potravin, které narůstající německá společnost spotřebuje. Tím se změnila jak struktura obyvatelstva, tak také kulturní krajina a vůbec život obyvatel na venkově.

Se zemědělstvím souvisí také nová výstava na téma: “Dobré počasí – špatné počasí” což je jedna z podstatných podmínek pro produkci potravin.

Měsíc a datum     Den Název akce
Březen    
18.03. Sobota Zahájení muzejní sezóny 2017
    Výstava na téma: „Dobré počasí – špatné počasí“
Duben    
02.04. Neděle Vázání tradičních velikonočních kytic  a dekorací 
09.04. Neděle Barvení velikonočních vajíček přírodními materiály
    „O mechové ženušce, Večernice a Šotek“ 
    pohádková  revue v němčině, od 14 hod
od 11.04.   Prázdninový program pro děti
17.04. Pondělí Velikonoční tradice, zdobení vajíček, pletení pomlázek
    Bezplatné prohlídky Hornofalckého skanzenu v NJ
23.04. Neděle Setkání odborníků na předení vlny a lnu
    Prohlídka muzejního depozitáře, od 14 hod.
30.04. Neděle Zapálení dřevěného milíře
    „O mechové ženušce, Večernice a Šotek“ 
    pohádková  revue v němčině, od 14 hod
Květen    
01.05. Pondělí                               Stavění májky a májový tanec Stavění májky a májový tanec
06.-07.05. Sobota - neděle Jarní trhy v Selském muzeu v Perschen
07.05. Neděle „Grasmond“ autorské čtení, Gerda Stauner, od 14 h.
08.-15.05.   Světový týden vody – pro školní skupiny
17.05. Středa Májová pobožnost, v 19 h. u muzejní kapličky
 21.05. Neděle Setkání dudáků
    Mimořádná prohlídka „Od stromu ke stromu“, ve 13.30 h.
25.05. Čtvrtek Divadelní den okresu Schwandorf
    Den otců s dechovkou u muzejního hostince
    Prezentace gastronomů ze spolku  „Pohostinný Nabburg“  
28.05.         Neděle Den mléka – produkce mléka dříve a dnes, od 14 h.
    “Robin Hood – hrdina z lesa Sherwood”, představení
    Landestheater Oberpfalz, v Perschen, ve 14 h.
Červen   Bezinková slavnost se bude konat v závislosti na květu bezu
    o jedné z červnových nedělí
04.06. Neděle Prohlídka na téma: historické zemědělství, ve 14.30 h.  
05.06. Pondělí Německý den mlýnů
    mimořádné prohlídky muzejního mlýna, ve 14 a v 15 .
od 06.06.   Prázdninový program pro děti
07.06. Středa Prohlídka pro děti a dospělé o netopýrech, od 21 hod.
08.06. Čtvrtek Prohlídka – „Muzeum se probouzí“, v 7 hodin ráno
11.06. Neděle Stříhání ovcí
18.06. Neděle Mimořádná prohlídka – plané bylinky, ve 13.30 h.
    „Kupec benátský“ – scénická prohlídka, od 14 hod.
24.06. Sobota Posvícení v Perschen
    stavění posvícenského stromu v 18 h.
    a posvícenské tance od 20 hod.
25.06. Neděle Posvícení v Perschen, lidová hudba a tanec
26.06. Pondělí Posvícení v Perschen – pečení chleba
Červenec    
02.07. Neděle Tématický den - citery neboli stolní harfy
    “Kupec benátský” – scénická prohlídka muzea, od 14 h.
08.07. Sobota Písničkové odpoledne, lidová hudba, Hans Wax, v 15.30 h.
09.07. Neděle Mimořádná prohlídka s pamětníkem dřívějších časů
    ve 13.30 h.
15.-16.07. Sobota - neděle „Minulost v živém podání“
16.07. Neděle Prohlídka na téma: „Zemědělství, zahradní kultura 
    a rozmanitost rostlin“, ve 14.30 h.
23.07. Neděle Sklizeň obilí se slavností chleba
    Dětský den: téma „Energie“
    Mimořádná prohlídka: téma zemědělství, ve 13 h.
    „O mechové ženušce, Večernice a Šotek“ 
    pohádková  revue v němčině, od 14 hod
30.07. Neděle „Traktoriáda, setkání historických vozidel“ 
    Pohádková  prohlídka o bylinkách, od 13.30 h.
Srpen    
02.08.  Středa Prohlídka pro děti a dospělé o netopýrech, ve 20.30 h.
od 03.08.   Prázdninový program pro děti
06.08. Neděle Mimořádná prohlídka v bavorském nářečí: 
    „Ze statku na pole“,  ve 14 h.
15.08. Úterý „Svátek Nanebevzetí Panny Marie“ 
    Vázání tradičních bylikových kytic, od 13 h.
    „Kupec benátský“ – scénická prohlídka od 14 h.
15.08. Úterý Muzikanstký štamtiš v Perschen, od 20 h.
27.08. Neděle Prohlídka: „Podzimní plody a bylinky“,  od 13.30 h.
Září    
03.09. Neděle Sklízení chmele
10.09. Neděle „Neusathský den koní“ – pracovní koně v akci
17.09. Neděle “Kopání brambor” sklizeň brambor a slavnost chleba 
    Mimořádná prohlídka na téma: „Brambory“ od 14 h.
    Prohlídka: „Krovy muzejních budov“,K. Uschold, ve 14 h.
24.09. Neděle Výmlat obilí 
    Prohlídka: „Původní druhy zeleniny“, ve 14.30 h.
Říjen    
01.10. Neděle Den starých plemen domácích zvířat, od 10 h.
    Prohlídka : „Původní plemena, zajímavá a geniální“, ve 14 h.
03.10. Úterý Prohlídka: „Ovoce v sadech“ pro rodiče s dětmi, ve 14 h.
08.10. Neděle Výlov muzejních rybníků
15.10. Neděle Posvícenský trh ve skanzenu v Neusath
    Ovocná burza a zpracování ovoce 
22.10. Neděle „Trh – pestrá všehochuť z minulých  časů“
    Mimořádná prohlídka muzejního depozitáře, od 14 hod.
29.10. Neděle Akce s muzejním pekařem: 
    chléb a tradiční pečivo na svátek Všech svatých
od 31.10.   Podzimní prázdninový program pro děti 
Listopad    
26.11. Neděle Zimní trh v Selském muzeu v Perschen, od 11 h.
    Tradiční zimní práce, od 11 h. ve skanzenu v Neusath 
Prosinec    
02.12. Sobota “Hledání noclehu“ představení na biblické téma 
    tzv. divadlo za pochodu, od 17 h.

Změny programu jsou vyhrazeny !

Výstava: “Špatné počasí – dobré počasí”                    

Téma roku 2017: “Od nouze k přebytku – zemědělství dříve a dnes”

Rauberweihermühle: Naše rybníky, naši kapři, naše historie, Od zrna k chlebu

Poppenreuth: Vesnice a její obyvatelé

Denkenbauernhof: Chebský stavební styl, tesařské práce

Matzhof: Náčiní k pěstování brambor

Kolbeckhof: Vlna a konopí a co z nich vzniká

Hala Raiffeisen: Raiffeisen v kraji Oberpfalz : „Peníze a zboží“

Muzejní depozitář – soubor exponátů a informační terminály

Dospělí:

denní vstupné   

roční vstupenka  

5,50 €

20,00 €

Zlevněné vstupné:

školáci, studenti a tělesně postižení - denní vstupné

roční vstupenka

 

3,50 €

15,00 €

Skupiny  od 15 osob

 

3,50 €

Školní skupiny / školáci

 

2,50 €

Rodinné vstupné:

denní vstupné

roční vstupenka

12,00 €

40,00 €

Vstupenka platí vždy pro skanzen v Neusath i Selské muzeum v Perschen !

Otevírací doby:     18.03.-05.11.2017

Freilandmuseum - Hornofalcký skanzen v Neusath:

Úterý - neděle         9-18 hod. (vstup možný nejpozději do 17 h.)

Selské muzeum   - statek Edelmannshof v obci Perschen:

Úterý - neděle         13-18 hod.

Každou neděli můžete přihlížet ve statku Schallerhof v Naabtalské vesnici našemu muzejnímu pekaři při sázení chleba do pece. V nabídce je pravidelně čerstvý chléb (13,45 hod.) a další tradiční hornofalcké pečivo.

Všechny v programu uvedené prohlídky jsou v němčině a je nutno se na ně telefonicky přihlásit z důvodu omezené kapacity (maximální počet 25 osob).

Prosím dbejte těchto pokynů:

Na celém území muzea je zakázáno kouření, trhání květin a krmení zvířat!

V případě zájmu nás kontaktujte - rádi Vám poskytneme informace o nabídce

tématických prohlídek a projektech pro školní výlety.

Museumsverwaltung
Neusath 200
92507 Nabburg
Telefon: 09433-2442-0
Fax:       09433/2442-222
www.freilandmuseum.org