Schrift
Home >> Angebote >> Programm 2018 (česká verze)

Programm 2018 (česká verze)


Programm 2018 (česká verze)

Hornofalcký skanzen Neusath-Perschen – muzejní sezóna 2018

Hornofalcký skanzen v Neusath je unikátní ukázkou venkovského a selského života posledních 300 let. Při procházce skanzenem, která trvá zhruba dvě hodiny, máte možnost vidět lidovou architekturu s jejím autentickým zařízením. Jedná se o téměř 50  budov z různých oblastí Bavorska, které ukazují  život na venkově v regionální a sociální rozmanitosti. Dříve v nich bydleli sedláci, nádeníci, chalupníci, pastýři, nejrůznější  řemeslníci, mlynáři i šlechta. Budovy, jež nemohly zůstat zachovány na svých původních místech, byly přemístěny do skanzenu  a seskupeny do typických vesnic.

Muzejní pole obhospodařujeme tradičním způsobem. Systémem trojpolního hospodářství se pěstují  obilí  a brambory, v zahrádkách pak roste zelenina, bylinky a v sadech ovoce. S pomocí koní pracují kvalifikovaní  zaměstnanci muzea na polích i v lese. Celý areál navíc oživují domácí zvířata, která dříve k životu neodmyslitelně patřila.  Křesťanské svátky, regionální tradice, původní  řemeslné dovednosti a zemědělské práce, které souvisejí s roční obdobím, doplňují obraz časů dávno minulých…

Součástí skanzenu je také Selské muzeum, které se nachází ve 3 km vzdálené obci Perschen. Statek „Edelmannshof“  je na původním místě zachovaný farní dvůr, který byl založen v roce 1605. Selské muzeum Perschen  vzniklo v roce 1964 a je jedním z nejstarších muzeí  tohoto druhu v Bavorsku. Ke statku patří selské stavení, chlév, stodola, sýpka, holubník a zděná pekařská pec. Obytný dům je kompletně zařízený. V podkroví se nachází mimořádně obsáhlá výstava sakrálních předmětů ze sbírek muzejního depozitáře.

Hornofalcký skanzen zvolil pro muzejní sezónu 2018 téma „pamětníci“. Nejde přitom o příběhy velkých osobností, nýbrž o běžný život „malých lidí“. Zaměříme se přitom na  období  druhé poloviny 20. století, které přineslo právě na venkově spoustu změn. K tématu patří také projekt, při kterém chceme seniory přivítat v našem zařízení nejen jako návštěvníky, ale získat od nich rovněž jejich vzpomínky a zkušenosti z tohoto období.

Výstava: “Národ, domov, venkov”

           

Téma roku 2018: “Pamětníci”

Mlýn Rauberweihermühle: Naše rybníky, naši kapři, naše historie, Od zrna k chlebu
Statek Denkenbauernhof: Chebský stavební styl, tesařské práce
Statek Matzhof: Nářadí k pěstování brambor
Statek Kolbeckhof: Vlna, len a co se z nich vyrábí
Hala Raiffeisen: Raiffeisen v kraji Oberpfalz : „Peníze a zboží“
Muzejní depozitář – soubor exponátů a informační terminály

Dospělí:

denní vstupné   

roční vstupenka  

5,50 €

20,00 €

Zlevněné vstupné:

školáci, studenti a tělesně postižení - denní vstupné

roční vstupenka

 

3,50 €

15,00 €

Skupiny  od 15 osob

 

3,50 €

Školní skupiny / školáci

 

2,50 €

Rodinné vstupné:

denní vstupné

roční vstupenka

12,00 €

40,00 €

 

Vstupenka platí vždy pro skanzen v Neusath i Selské muzeum v Perschen !

 

Otevírací doby:      18.03.- 04.11.2018
Freilandmuseum - Hornofalcký skanzen v Neusath:
Úterý - neděle          9-18 hod. (vstup možný nejpozději do 17 h.)
Selské muzeum   - statek Edelmannshof v obci Perschen:
soboty, neděle a svátky, od 13-18 hod.

 

Každou neděli můžete přihlížet ve statku Schallerhof v Naabtalské vesnici muzejnímu pekaři při sázení chleba do pece.
V nabídce je pravidelně čerstvý chléb (13,45 hod.) a tradiční hornofalcké pečivo.
Všechny uvedené prohlídky a představení jsou v němčině a je nutno se na ně telefonicky přihlásit
(z důvodu omezené kapacity - maximální počet 25 osob).

Prosím dbejte těchto pokynů:

Na celém území muzea je zakázáno kouření, trhání květin a krmení zvířat!

V případě zájmu nás kontaktujte - rádi Vám poskytneme informace o nabídce
tématických prohlídek a projektech pro školní výlety v češtině.

 

Kontakt:

Neusath 200
92507 Nabburg
Telefon: 09433-2442-0
Fax:       09433/2442-222
www.freilandmuseum.org